Cera microcristallina (Microcrystaline wax)

Wosk mikrokrystaliczny

Opis:

Jest to typ wosku wytwarzanego przez odolejanie wazeliny jako część procesu przetwarzania ropy naftowej. Zawarty jest z dużym procentem w izoparafinach (rozgałęziony) węglowodorów i węglowodorach naftenowych. Charakteryzuje się rozdrobnieniem jego kryształów, w przeciwieństwie do większych kryształów parafiny. Składa się on z wagowych nasyconych węglowodorów alifatycznych o wysokiej masie cząsteczkowej. Ogólnie jest ciemniejszy, bardziej lepki, i bardziej elastyczny niż woski parafinowe i ma większy ciężar i wyższą temperaturę topnienia. Sprężyste i właściwości klejących mikrokrystaliczne woski są podobne do elementów łańcucha bez prostych, które zawierają. Typowy struktura krystaliczna mikrokryształów wosku jest mała i cienka, dzięki czemu jest bardziej elastyczny niż wosk parafinowy. Jest on powszechnie stosowany w preparatach kosmetycznych.

Zastrzeżenie:

Informacje zawarte w powyższym opisie są powszechnie znane i pochodzą ze źródeł publicznych, takich jak arkusze danych, specjalistycznych książek, publikacji naukowych, wpisy do Encyklopedii i publikacji internetowych. Został on przygotowany z zamiarem zebrania wiedzy w jednym dokumencie i dla ułatwienia zrozumienia charakteru składników kosmetyków.
Bioselect ani Bioselect Polska nie ponoszą żadnej odpowiedzialności prawnej za dokładność, kompletność lub przydatność wszelkich informacji, ujawnionych w niniejszym dokumencie.
Bioselect przetestowała swoje produkty i może zagwarantować ich bezpieczeństwo tylko wtedy, gdy są używane zgodnie z instrukcją użytkowania która znajduje się w opakowaniu Bioselect i Bioselect Shop Serwisu. Nie możemy zagwarantować właściwości każdego składnika osobno.

ENCYKLOPEDIA SKŁADNIKÓW